World for Ukraine
ІНСТИТУТ НЕФРОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
www.inephrology.kiev.ua

Інститут нефрології АМН України був створений у 2001 році і йому були делеговані функції головної установи з проблем нефрології та діалізу в державі.

В Інституті лікуються дорослі та діти з будь-якою нирковою патологією: з початковими, тяжкими і рецидивними формами перебігу захворювань. Ми використовуємо сучасні методи діагностики та лікування, які застосовують на сьогодні в провідних клініках Європи, починаючи з морфологічної варифікації діагнозу, методу дослідження, який часто є вирішальним у визначенні причин та характеру захворювання, і закінчуючи використанням методів екстракорпорального очищення крові, як для хворих із гострим ушкодженням нирок, так і для хворих із хронічними ураженнями.

Саме в стінах нашого Інституту почали застосовувати метод перитонеального діалізу для лікування хворих із серцевою декомпенсацією та декомпенсованим цирозом й отримали гарні результати. Хворим із хронічною хворобою нирок 5-ї стадії, які потребують аортокоронарного шунтування з причини ішемічної хвороби серця, ми розпочали застосування внутрішньоаортальної балонної контрапульсації, такий підхід поліпшує результати лікування та зменшує кількість летальних наслідків.

На підставі тривалих мікробіологічних, імунологічних досліджень ми сформулювали концептуальну модель рецидивування інфекцій сечової системи, використання якої є базою подальших досліджень.