World for Ukraine
ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ ІМЕНІ АКАДЕМІКА А.П. РОМОДАНОВА
www.neuro.kiev.ua

Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України є провідним закладом в Україні за спеціальністю «нейрохірургія».

Напрями діяльності Інституту нейрохірургії:
● діагностика та лікування дорослих і дітей з патологією нервової системи
- пухлини головного та спинного мозку, периферичних нервів
– патології судин шиї, головного та спинного мозку (аневризми, вади розвитку, інсульт)
- гостре черепно-мозкове та спинномозкове ураження, ушкодження периферичних нервів та наслідки таких ушкоджень
– функціональні розлади нервової системи (паркінсонізм, епілепсія)
– дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта (включаючи грижа міжхребцевих дисків)
- больові синдроми
● науково-дослідна робота
– пошук нових та вдосконалення існуючих методів діагностики та лікування захворювань нервової системи
● організаційно-методична діяльність
– організація науково-практичних конференцій, семінарів, нарад нейрохірургів
– видання інформаційно-методичних матеріалів щодо впровадження інновацій
● навчання
– на базі інституту діють клінічна ординатура, аспірантура, докторантура та монотематичні курси інформації та стажування
– в інституті діє спеціалізована вчена рада Д 26.557.01 із захисту дисертацій за спеціальністю «нейрохірургія».
– в інституті утворюються спеціалізовані вчені ради для проведення одноразового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
● видавнича справа
– Інститут нейрохірургії є співзасновником Українського нейрохірургічного журналу