World for Ukraine
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ
www.nrcrm.gov.ua

Створена 1 жовтня 1986 р. як Всесоюзний науковий центр радіаційної медицини Академії медичних наук СРСР; згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я та Академії медичних наук України від 02.12.1995 р. N 49, установа є головною в країні з медичних проблем аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) та супyтніх проблем радіаційної медицини і радіобіології в Україні. З 1998 р. центр співпрацюе з ВООЗ щодо медичної готовності та допомоги при радіаційних аваріях. Першим директором центру був академік НАМН Украіни А.Ю.Романенко, у 2001-2011 рр. його очолював член-кореспондент НАМН України В.Г. Бебешко. 3 2011 р. і понині директор Національного наукового центру радіаційної медицини (ННЦРМ) НАМН України - член-кореспондент НАМН України Д.А. Базика

У галузі фундаментальних досліджень світовим пріоритетом є дослідження механізмів дії іонізуючого опромінення на організм людини на молекулярному, тканинному та органному рівнях. Вперше у світі створено міжнародну базу клініко- лабораторного моніторингу та лікування при радіаційних ураженнях і унікальний клініко-епідеміологічний реєстр постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Визначено радіаційні ризики виникнення лейкемії та інших стохастичних і нестохастичних ефектів іонізуючого опромінення. До основних наукових досягнень ННЦРМ НАМН України належить також розробка фундаментальних проблем радіаційно-гігіенічного нормування, дозиметрична паспортизація.

ННЦРМ НАМН України укомплектовано висококваліфікованим кадровим потенціалом, у його штаті близько 1500 співробітників. У центрі працюють 162 науковці, з них — 35 докторів наук, 1 дійсний член і 2 члени-кореспонденти НАМН України, 15 професорів, 67 кандидатів наук. Серед науковців — 7 лауреатів Державної премії України, 7 лауреатів Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково- технічних розробок, 8 заслужених діяців науки і техніки України, 7 заслуженкх лікарів України. Знаменною подією в житті установи, визнання їі як всесвітньо відомого наукового центру в raлyзi радіаційної медицини стало надання у 2011 р. статусу Націонапьного наукового центру.